Planul Sectorial de CD

Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Afacerilor Interne cuprinde proiectele prioritare pentru domeniile de activitate ale structurilor proprii şi este finanţat de la bugetul ministerului.

Elaborarea proiectului planului sectorial se face în baza propunerilor de proiecte specifice domeniilor proprii de activitate, formulate de structurile ministerului şi de entităţi de cercetare, universitare şi economice, din industria de apărare etc. Realizarea proiectelor din plan se atribuie în sistem competiţional sau direct, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, elaborată de Ministerul Cercetării și Inovării. Proiectele din plan se realizează pe bază de contract de finanţare.

Proiecte in curs de realizare (contractate în anul 2018)

PS 242 Sistem pilot modular pentru monitorizarea flotelor auto

Propunere solutie tehnica

Extras studiu de fezabilitate

PS 245 Proiect pilot privind implementarea soluțiilor de energie regenerabilă la punctele mobile de supraveghere a traficului naval (pontoane de acostare) ale P.F.R

PS 222 Agregat hidraulic pentru operațiuni de mentenanță la elicoptere

Proiecte realizate în perioada 2012-2018

Autoritate contractantă: Inspectoratul General de Aviație al MAI
Surse electrice fixe destinate pornirii la sol a aeronavelor din dotarea I.G.Av.
Autoritate contractantă: Inspectoratul General al Poliției Române  
Simulator mobil pentru derapaje laterale
Autoritate contractantă: Inspectoratul General al Poliției Române    
Simulator de accident cu răsturnare
Autoritate contractantă: Inspectoratul General al Jandarmeriei Române    
Scară (rampă) de asalt hidraulică montată pe autovehicul
Autoritate contractantă: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență    
Remorcă – container tractabilă auto, pentru transportul explozibililor şi muniţiilor rămase neexplodate
Autoritate contractantă: Direcția Generală Logistică  
Module şenilate adaptabile la vehicule cu roţi 
Autoritate contractantă: Academia de Poliţie ”Alexandru Ion Cuza” – Facultatea de Pompieri  
Modul (stand) multifuncţional pentru cercetări în domeniul ingineriei securităţii la incendiu
Autoritate contractantă: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență    
Modul pentru instruirea şi antrenamentul în condiţii reale a personalului operativ de intervenţie la incendii
Autoritate contractantă: Inspectoratul General al Jandarmeriei Române      
Complet mobil de blocare căi de acces
Autoritate contractantă: Inspectoratul General al Jandarmeriei Române
Autospecială  pentru  transport şi  intervenţie cu capacitate de protecţie mărită tip AM 7.0 M
Autoritate contractantă: Inspectoratul General al Poliției Române
Laborator virtual în sprijinul formării profesionale continue
Autoritate contractantă: Inspectoratul General al Jandarmeriei Române      
Remorcă furgon pentru transportul câinilor de serviciu
Autoritate contractantă: Inspectoratul General al Poliției Române  
Sistem mobil pentru marcarea, monitorizarea și urmărirea autovehiculelor suspecte

Documente utile

Modelul Termenilor de Referință pentru atribuirea conducerii proiectelor din Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al MAI

Modelul Contractului de finanțare pentru proiectele din Planul Sectorial