Informații generale

Centrul de Coordonare a Cercetării Științifice este componenta organizaţională a Direcţiei Generale Logistică din Aparatul Central al Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplineşte atribuţii privind coordonarea, îndrumarea, controlul, planificarea şi reglementarea activităţilor de cercetare – dezvoltare şi inovare, standardizare şi protecţia proprietăţii industriale, precum şi a celor din segmentul reprezentat de schimbul de informaţii privind reglementările tehnice şi produsele specifice ministerului, cu Statele Membre şi Comisia  Europeană în scopul identificării şi anulării barierelor tehnice şi asigurării liberei circulaţii a mărfurilor în Piaţa Internă europeană.

Centrul a fost înfiinţat în anul 1990 sub denumirea de Serviciul de Coordonare a Cercetării Ştiinţifice şi Dezvoltare în baza Legii nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne pentru îndeplinirea atribuţiilor ce reveneau ministerului privind ”planificarea, coordonarea şi controlul activităţilor de cercetare ştiinţifică, pentru realizarea într-o concepţie proprie a mijloacelor specifice activităţii sale”, ca serviciu independent în subordonarea directă a secretarului de stat care coordona activitatea de logistică (înzestrare).

Urmare a reorganizărilor succesive, în anul 2003 atribuţiile specifice Serviciului de  Coordonare a Cercetării Ştiinţifice şi Dezvoltare au fost incluse în componenta de management logistic a ministerului, fiind gestionate de către Direcţia Management Logistic din structura căreia serviciul făcea parte, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată prin Legea nr. 604/2003.

În prezent Centrul de Coordonare a Cercetării Științifice funcționează în structura Direcției Generale Logistice și își desfășoară activitatea potrivit prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 144 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a DGL, publicat în Monitorul Oficial nr. 776 din 4 octombrie 2016, partea I.