Standardizare

Centrul de Coordonare a Cercetării Științifice este structură abilitată să iniţieze procesul de standardizare şi să asigure cadrul de desfăşurare şi coordonare a activităţii de standardizare.

Standardizarea în MAI asigură suportul documentar în vederea realizării şi menţinerii nivelului necesar de compatibilitate şi interschimbabilitate în domeniul operaţional, tehnic şi metodologic – administrativ, precum şi pentru atingerea interoperabilităţii structurilor, în acţiuni proprii ori în cooperare cu structuri militare, naţionale sau partenere.

Activităţile specifice domeniului standardizării se desfăşoară pe următoarele direcţii principale:

  • elaborarea, adoptarea şi implementarea standardelor MAI;
  • participarea, în cadrul comitetelor tehnice naţionale ale ASRO, la adoptarea standardelor europene/internaţionale în versiunea română şi la elaborarea standardelor române din domeniile de competenţă/interes ale MAI;
  • identificarea, achiziţia şi utilizarea standardelor române de interes.

Categoriile de standarde existente în MAI sunt standardele operaționale, tehnice și metodologic – administrative.

Principalele atribuţii ale Centrului în domeniul standardizării vizează:

  • coordonarea metodologică a activității în MAI şi elaborarea cadrului normativ;
  • coordonarea procesului de standardizare și a activității comitetelor tehnice pentru categoriile de standarde tehnice şi metodologic – administrative;
  • fundamentarea și elaborarea programelor anuale de standardizare ale MAI;
  • dezvoltarea şi gestionarea bibliotecii de standarde a MAI;
  • achiziţia serviciilor de standardizare;
  • colaborarea cu organismele militare de standardizare şi ASRO;
  • gestionarea și monitorizarea reprezentării MAI în comitetele tehnice naţionale de standardizare, coordonate de ASRO.

Activitatea de standardizare în MAI este reglementată prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 30 / 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 187 din 16 martie 2017, Partea I.

Legături utile