Planul Complementar de CD

Planul complementar de cercetare-dezvoltare cuprinde proiecte de interes pentru structurile proprii finanţate din alte surse decât de la bugetul ministerului, respectiv:

  • fonduri de la bugetul de stat, aflate în administrarea Ministerului Cercetării și Inovării sau altor autorităţi naţionale;
  • fonduri provenite de la entităţi de cercetare, universitare și economice finanţatoare;
  • fonduri provenite din programe/proiecte şi/sau cooperări naționale și europene.

Planul se elaborează în baza:

  • propunerilor de proiecte de interes și oportunităților formulate/identificate de structurile ministerului;
  • rezultatelor acţiunilor de identificare de surse de finanţare/oportunităţi de participare la proiecte de interes;
  • propunerilor de proiecte de interes comun inițiate de alte autorităţi ale statului cu care ministerul dezvoltă relaţii de colaborare sau are încheiate acorduri/protocoale de colaborare în domeniul cercetare-dezvoltare;
  • propunerilor transmise de entităţi de cercetare, universitare și economice privind realizarea prin finanţare proprie a proiectelor specifice structurilor ministerului.