Colaborare interinstituțională

Reprezentarea MAI în cadrul relaţiilor de colaborare din domeniul cercetare-dezvoltare cu autorităţi naţionale, entităţi de cercetare şi economice, de învăţământ superior etc. este asigurată de către Direcţia Generală Logistică prin Centrul de Coordonare a Cercetării Științifice.

Cadrul de reglementare privind colaborarea în domeniul cercetării-dezvoltării cu MAI este detaliat în cuprinsul art. 50 – 53 din anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 136/2012.

De asemenea, Centrul reprezintă MAI în:

  • Grupul Interinstituţional pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare în domeniul Securităţii GI-CDIS (format din instituţiile SNAOPS şi Ministerul Cercetării şi Inovării);
  • Comitetului Român pentru Infrastructuri de Cercetare, în calitate de membru.
  • Asociaţia de Standardizare din România (ASRO),  în calitate de membru  al asociației în Colegiul Autorităților, participând la adunările generale ale Consiliului Director şi ale Comitetelor Tehnice de Standardizare;
  • Grupul autorităţilor pentru monitorizarea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) a descrierilor de invenţie create pe teritoriul României, în vederea stabilirii potrivit legii, a oportunității atribuirii caracterului secret celor din domeniul de activitate al MAI;
  • Comisia pentru aprobarea suspendării drepturilor vamale la anumite armamente şi echipamente militare, constituită în baza H.G. nr. 1339 / 2007;
  • Comitetul de organizare al primului concurs național de inovare în domeniul securității naționale – PatriotFest, împreună cu reprezentați din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Protecție și Pază, în parteneriat cu Asociația New Strategy Center.
  • colaborarea cu Ministerul Economiei în calitate de punct de schimb de informaţii privind reglementările tehnice şi produsele în conformitate cu Directiva (UE) 2015/1535 și Regulamentul (CE) nr. 764 / 2008.