Noutăți

  • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 102 / 2017 pentru aprobarea componenței și Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței și a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 709 din 01.09.2017.

Comisia este organizată și funcționează la DGL, secretariatul fiind asigurat de CCCȘ.

  • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 142 / 2018 privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru relaţia cu industria naţională de apărare şi a Procedurii de acordare a avizului prealabil necesar autorizării operatorilor economici privind desfăşurarea de activităţi pentru realizarea de produse militare, sensibile şi strategice şi/sau prestarea serviciilor aferente

Comisia este organizată și funcționează la DGL, secretariatul fiind asigurat de CCCȘ.