Planul National de CDI

Planul national de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020 (PN CDI III) reprezintă una dintre oportunitățile de finanțare a proiectelor de cercetare specifice Ministerului Afacerilor Interne.

PN CDI III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 este principalul instrument de implementare a Strategiei Naționale pentru CDI 2014-2020 (SNCDI 2020) care stabilește mecanismele de investiții publice naționale prin care se alocă competitiv fonduri pentru realizarea de proiecte în cadrul celor 5 programe ale planului:

În cadrul Programului 2, Subprogramul 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare, instrumentul de finanțare tip Soluții – 2016, Ministerul Afacerilor Interne este Autoritate Publică Responsabilă pentru două proiecte, respectiv:

Monitorizarea și coordonarea participării structurilor ministerului la proiecte în cadrul apelurilor PNCDI III se asigură prin Centrul de Coordonare a Cercetării Științifice.