Orizont 2020

Programul – cadru pentru cercetare şi inovare al Uniunii Europene „ORIZONT 2020”, reprezintă o altă oportunitate valorificată de structurile Ministerului Afacerilor Interne, în segmentul cercetării ştiinţifice pentru securitate.

Orizont 2020” este cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat de UE, care îşi propune obţinerea a cât mai multe inovații esenţiale, descoperiri și premiere mondiale, precum şi transferul marilor idei, din laboratoarele de cercetare pe piață. Pentru implementarea programului este disponibilă o finanțare de 80 de miliarde euro pe durata a 7 ani (2014 ÷ 2020), suplimentar fată de investițiile private și publice naționale atrase.

Orizont 2020” contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 punând accent pe trei domenii-cheie: excelența științifică, poziția de lider în sectorul industrial și provocările societale.

În domeniul provocărilor societale UE a identificat un număr de şapte provocări prioritare în cazul cărora investițiile specifice în cercetare și inovare pot avea un impact real în beneficiul cetăţenilor.

Dintre acestea provocarea Societăți sigure – protejarea libertății și securității Europei și a cetățenilor săi, care beneficiază de o finanțare de 1,7 miliarde euro, abordează principalele domenii de competenţă ale MAI, respectiv combaterea infracționalității și a terorismului, protejarea comunităților la dezastre, contracararea atacurilor cibernetice și protejarea împotriva traficului ilegal de persoane, droguri și bunuri contrafăcute.

Ca urmare, demersurile şi iniţiative structurilor MAI sunt concentrate pe apelurile organizate în cadrul provocării „Societăți sigure”. La nivelul MAI, CCCŞ organizează şi coordonează activitatea Comitetului instituțional pentru cercetare-dezvoltare care funcţionează ca organism consultativ şi de sprijin, în scopul susţinerii structurilor ministerului în participarea la proiectele naționale și europene de cercetare – dezvoltare și inovare.

Totodată, CCCŞ asigură punctul instituţional de contact în relaţia cu Punctul Național de Contact pentru provocarea „Societăţi sigure a programului Orizont 2000 organizat la Ministerul Cercetării și Inovării.

CCCŞ asigură reprezentarea MAI – DGL în calitate de membru în consorţiile de realizare a următoarelor proiecte:

iLEANET – Innovation By Law Enforcement Agencies Networking

SHOTPROS – A human factors based (virtual reality) training framework for decision-making and acting capabilities under stress and in high-risk situations for European Law Enforcement Agencies

iPROCURENET – Innovation by developing a European Procurer Networking for security research Services

ROXANNE – Real time network, text, and speaker analytics for combating organized crime

Proiecte cu participare MAI în cadrul Orizont 2020 

                    

Știri:

There was an error